Tijdens de eerste ontmoeting met een opdrachtgever stel ik de vraag wat de opdrachtgever het liefst zou willen, los van wat volgens hem/haar kan of niet kan. Aan de hand van dit gesprek en de omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld het bestaande huis, maak ik een aantal ontwerpschetsen. Deze leg ik in een tweede gesprek voor en aan de hand van de punten die daarbij naar voren komen, pas ik het ontwerp aan.

Vervolgens ga ik op zoek naar de ‘makers’, zoals aannemer en meubelmaker. In overleg met de opdrachtgever en de maker maak ik een aantal aanvullende tekeningen en teksten om vast te leggen wat de wensen zijn. Dit schetsmatig samengestelde document is de leidraad voor de prijsopgave van de maker en tevens voor het realisatieproces.

Voor mij is het erg belangrijk om tijdens het hele proces de kennis van de maker in te zetten, om zijn ambacht als meerwaarde te zien, om echt samen te werken. Ik geloof niet dat fases van een proces na elkaar komen, maar dat een proces, een integraal geheel is, waarin alle partijen hun eigen aandeel hebben.